У припреми је израда новог сајта посвећеног пројекту “Креативна школа”

Завод за унапређивање образовања и васпитања приступио је изради новог сајта посвећеног конкурсу “Креативна школа”. На сајту ће се поново наћи база знања са свим радовима из претходно одржаних конкурса, тј. преко 1.400 радова и у њима преко 4.500 припрема за часове. Циљ поновног успостављања базе знања јесте да се наставницима и стручним сарадницима поново…