Преко 50.000 преузимања радова из Базе знања конкурса “Креативна школа” за прва три месеца од постављања

У прва три месеца од кад је поново успостављена База знања Преко 50.000 преузимања радова из Базе знања конкурса “Креативна школа” за прва три месеца од постављања. Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији, а настала је као резултат десетогодишњег конкурса Креативна школа, који…

Преко 14.000 преузимања радова из Базе знања за првих месец дана од постављања

Од када је 07.08.2019. године поново успостављена “База знања” конкурса Креативна школа на новом сајту https://kreativnaskola.zuov.gov.rs, радове из те базе корисници сајта су преузели више од 14.000 пута. Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији, а настала је као резултат десетогодишњег конкурса Креативна школа,…

Усвојен нови Оквир дигиталних компетенција наставника

У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања као и Саопштењем Европске комисије: Развој школа и изузетности у подучавању за боље основе у животу из 2017. године, у коме се истиче да је потребно развијати нове начине подучавања и…

База радова конкурса “Креативна школа” поново на интернету

На нашем новом сајту посвећеном конкурсу “Креативна школа” у потпуности је обновљена “База знања” са свим радовима из претходно одржаних конкурса, тј. са преко 1.400 радова и у њима преко 4.000 припрема за часове. Циљ поновног успостављања “Базе знања” јесте да се наставницима и стручним сарадницима поново омогући приступ квалитетном дигиталном наставном материјалу. О конкурсу…

У припреми је израда новог сајта посвећеног пројекту “Креативна школа”

Завод за унапређивање образовања и васпитања приступио је изради новог сајта посвећеног конкурсу “Креативна школа”. На сајту ће се поново наћи база знања са свим радовима из претходно одржаних конкурса, тј. преко 1.400 радова и у њима преко 4.500 припрема за часове. Циљ поновног успостављања базе знања јесте да се наставницима и стручним сарадницима поново…